Kategorier
Podcast

234. Skolresor

Johan och Thomas diskuterar skolresor. Hur finansieras dessa? Vart åker folk? Hur har skolresor förändrats över tid? Båda ekiv-hjältarna bidrar med anekdoter och charmiga berättelser från den egna skoltiden. Tankar kring kak- och salamiförsäljning idag.

Hej hå!

Kategorier
Podcast

99. Att ha musiklärare

10321635_861515003920665_1417765846813826549_o_20161008221914574

Vi kartlägger Tomas gamla hit ”Jag mår bra och duh duh” men hinner även med att prata om Johans och Thomas fina och pedagogiska musiklärare.

We are the world!