Kategorier
Podcast

377. Att gräva en grop

Johan och Thomas planerar för att gräva en grop. Budget. Tidsram. Teknik. Utrustning. Matsäck.