Kategorier
Podcast

486. Vi pratar mumin

Thomas och Tomas pratar mumintrollen! Vad är det som är så bra? Vad innebär det att läsa böckerna i vuxen ålder? Vilka karaktärer är bra?

Kategorier
Podcast

373. Hur läser vi böcker?

Thomas och Johan försöker reda ut hur det går till när de läser böcker. Var sitter de? Vad läser de? Varför läser de? Ingen vet och ingen förstår.