Kategorier
Podcast

379. Attityder

Johan och Thomas funderar på vad attityder är. Hur kan dessa te sig? Hur påverkas omgivningen av olika attityder? Svar på allt rörande detta och massor med mer skoj!